Zasady przyjęć        Zasady funkcjonowania    |    Dostępność    |    Galeria    |    Kontakt    |    Aktualności    |     BIP   
 


Serdecznie Witamy na stronie internetowej
Domu Pomocy Społecznej "Weterana Walki i Pracy"
i zapraszamy do poznania naszej placówki ...

 

w  imieniu pracowników i swoim
Dyrektor Domu
AKTUALNOŚCI

 

 

 

 
   
OPIEKA KRÓTKOTERMINOWA
 


Dom Pomocy Społecznej Weterana Walki i Pracy
przy ulicy Wyścigowej 16 w Radomiu
realizuje w 2024 roku usługi
wsparcia krótkoterminowego w formie pobytu całodobowego.

 
Usługi wsparcia krótkoterminowego są przyznawane osobie pełnoletniej, niebędącej
mieszkańcem domu pomocy społecznej, która ze względu na wiek,
chorobę lub niepełnosprawność wymaga doraźnej pomocy w formie pobytu
całodobowego, ze względu na czasowe ograniczenie możliwości zapewnienia
właściwego wsparcia w miejscu zamieszkania przez osoby
na co dzień sprawujące opiekę nad tą osobą.
 
Usługi wsparcia krótkoterminowego w formie pobytu całodobowego
przyznawane są na wniosek osoby zainteresowanej, który składa się
w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Radomiu.
Usługi te świadczone są przez dom pomocy społecznej wskazany
w decyzji wydanej przez MOPS w Radomiu.
 

Regulamin świadczenia usług wsparcia krótkoterminowego

Zarządzenie nr 5450/2024

Uchwała Rady Miejskiej nr CXII/1083/2024

Uchwała Rady Miejskiej nr CXII/1082/2024

 

 

Zarządzenie Dyrektora Domu nr 3/2022 z dn. 14-04-2022
 


Uwaga! Dom zapewnia mieszkańcom kontakt z rodzinami
i siecią wsparcia poza placówką z wykorzystaniem urządzeń komunikacyjnych

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Rodzin i Mieszkańców DPS
zapraszamy do kontaktu ze swoimi bliskimi poprzez komunikator Skype
nazwa użytkownika Skype:
dpsweteran@outlook.com
lub pod linkiem
https://join.skype.com/invite/mpN3xKwnYBPI
Prosimy o wykonanie wcześniej telefonu (w godz. 07.30 – 15.30) do pracowników socjalnych
pod nr 48 360 45 86 wew. 47, wew. 58 lub wew. 25, aby uzgodnić datę i godzinę połączenia.

 

 

DUO
Dział Usług Opiekuńczych

 
 

DDP
Dzienny Dom Pomocy

 
 
 
 
 
 
 
   Zasady przyjęć    |    Zasady funkcjonowania    |    Dostępność    |    Galeria    |    Kontakt    |    Aktualnosci    |     BIP   

 
(C) DPS WWiP 2003